Prof. Dr. Bayram Yılmaz

@ TÜBAS Derneği Başkanı, Yeditepe Üniversitesi Fizyoloji ABD Başkanı

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 1971 yılında Rize’de doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamladı. Doktorasını 1997 yılında University of Glasgow’da, Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü’nde yaptı. 2007’den beri Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda State University of New York at Albany & WHO Collaborating Center danışma kurulu üyesidir. Araştırma alanları arasında nöroendokrinoloji, nörobilim, üreme endokrinolojisi ve endokrin bozucular bulunmaktadır. Uluslararası dergilerde 150 makale, ulusal dergilerde 18 makale yayınlamıştır ve çalışmaları 5000’den fazla atıf almıştır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli bilimsel kongrede başkanlık yapmış ve sunumlar gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Bayram Yılmaz, bilimsel yayınları ve akademik başarılarıyla tanınan bir akademisyendir.