Dr. Haluk Yeşilkaya

@ Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi MD,PhD

Dr. Haluk Yeşilkaya 2015 yılında Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu, 2016 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri uzmanlık eğitimine başlayıp 2020 yılında psikiyatri uzmanı olmaya hak kazandı. 2020 yılından itibaren Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde klinisyen uzman hekim olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Medipol Üniversitesi’nde sinirbilim alanında doktora yaparak 2023 yılında PhD. oldu. Türkiye’de hem sinir bilim doktorandı olan hem de psikiyatri uzmanlığı bulunan az sayıda bilim insanından biri olma başarısı gösterdi. Ayrıca bilimsel araştırmaları sonucu, 50 yıla aşkın süredir dünya çapında verilen Amerika orjinli alanın en prestijli ödüllerinden biri olan NARSAD GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜNÜ 2022 yılında almaya hak kazandı ve bu araştırması ile Harvard Üniversitesi’ne araştırmacı olarak seçildi.