Dr. Öğr. Üyesi Öznur Gedikli

@ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp, Fizyolojiㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Gedikli, nörofizyoloji ve epilepsi alanında uzmanlaşmış bir akademisyendir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Gedikli, 2011 yılında başladığı akademik kariyerinde, özellikle epilepsi ve ağrı duyarlılığı üzerine birçok araştırma yürütmüştür.

Eğitim ve Akademik Kariyer: Öznur Gedikli, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Fizyoloji Anabilim Dalı’nda doktora derecesini almıştır. Doktora tezi, “Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda Ginkgo biloba’nın Diken-Dalga Deşarjlar Üzerindeki Etkilerinin Elektroensefalografik Olarak İncelenmesi” başlıklı çalışması ile epilepsi ve bitkisel tedavi yöntemleri arasındaki ilişkileri incelemiştir. Yüksek lisans eğitiminde ise ” Ağrı Modülasyonunda Noradrenerjik Sistem ile Enkefalinerjik Sistem Arasındaki Olası Etkileşimin Deneysel Akut Ağrı Modelinde İncelenmesi” başlıklı tez çalışmasıyla deneysel ağrı modellerinde çeşitli nörolojik yolları araştırmıştır.

Araştırma İlgi Alanları ve Yayınları: Öznur Gedikli’nin araştırmaları nörofizyoloji, deneysel epilepsi ve davranışsal fizyoloji üzerine odaklanmıştır. Başlıca araştırma konuları arasında nörodejenerasyonun epileptogenez üzerindeki etkileri ve epilepsi ile ilişkili komorbiditelerin tedavisi yer almaktadır. Gedikli, laboratuvar hayvanları üzerinde yaptığı çeşitli deneysel çalışmalarda, epilepsi modellemeleri ve ağrı duyarlılığı üzerine önemli bulgular elde etmiştir. Araştırmaları uluslararası dergilerde yayınlanmış olup, birçok bilimsel kongrede bildiriler sunmuştur.