Prof. Dr. Esra Çağavi

@ İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Esra Cagavi, 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Ardından, UCLA David Geffen Tıp Fakültesi’nde Dr. Gerry Weinmaster’ın laboratuvarına katıldı. Doktora çalışmaları sırasında, memeli sisteminde metalloproteazlar tarafından Notch sinyal aktivasyonunun ligand-bağımlı veya ligand-bağımsız mekanizmasını araştırdı. UCLA’da doktora eğitimini tamamladıktan sonra, Yale Üniversitesi Kök Hücre Merkezi ve Kardiyovasküler Araştırma Merkezi’nde Dr. Yibing Qyang’ın laboratuvarına doktora sonrası araştırmacı olarak katıldı. Postdoc eğitimi sırasında, kardiyak gelişim, kardiyak kök hücreler, kardiyak rejenerasyon ve pluripotent kök hücre bazlı hastalık modelleri üzerine uzmanlaştı. 2013 yılından beri, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Tıbbi Biyoloji lisans ve lisansüstü programlarının Bölüm Başkanı ve Eğitim Koordinatörüdür. Araştırma ilgi alanları yıllar içinde çeşitlenmiş ve genişlemiş olup, kalp sistemi üzerine odaklanmıştır. Laboratuvarı, in vivo transgenik modeller, deneysel kardiyak hücre terapisi, CRISPR/Cas9 genom mühendisliği, optogenetik ve organ-on-chip teknolojileri gibi ileri moleküler teknikler kullanmaktadır.