Yasemin Önder

@ Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Önder lisans eğitimini Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 2006 yılında tamamladı. Sonrasında yüksek lisans derecesini Amerika’da Texas Üniversitesi, Dallas’ta Uygulamali Biliş ve Sinirbilim alaninda 2010 yılında tamamlayan Dr. Önder, 2018 yilinda Texas Üniversitesi Southwestern Tıp Fakültesi’nde Sinirbilim alanında doktora unvanını kazandı. Doktora süresince sirkadiyen bir proteinin metabolik adaptasyona etkisi üzerine arastırma yürüten Dr. Önder, 2018-2021 yılları arasında Boston Tufts Üniversitesi’nde doktora sonrasi araştırmacı olarak görev aldı ve burada beyinde yeme davranışı ve metabolizmayi kontrol eden moleküler ve fizyolojik mekanizmalar üzerinde araştırmalar yaptı. 2021 yılında Türkiye’ye dönerek Misafir Öğretim Üyesi olarak Kadir Has Üniversitesi’nde çalışmalarına başladı, 2022 yılında aynı üniversitede Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna atandı ve Metabolizmanın Nörobiyolojisi (NeuroBM) araştırma grubunu kurdu. TÜBİTAK 2232 Lider Araştırmacılar Programı tarafından ‘Metabolik ve Nöropsikiyatrik Hastalıklara Temel Oluşturan Nöral Ağların ve Bu Ağlardaki Adaptif Mekanizmaların İncelenmesi’ başlıklı projesi desteklenlenmeye hak kazandı ve bu projede halen aktif olarak yürütücülük görevi üstlenmektedir (2022-2025). 

Dr. Önder beyindeki plastik mekanizmalar ve çevresel ya da metabolik faktörler doğrultusundaki moleküler adaptasyonlar konusunda arastırmalarini sürdürmeyi planlamaktadır. Araştırma alanları; nöroplastisite, GABAA reseptörleri, nörofarmakoloji, metabolik adaptasyon mekanizmaları, tek hücreli RNA dizileme, nöropsikiyatrik hastalıkların moleküler mekanizmaları, mitokondri, enerji dengesi regülasyonu, sirkadiyen ritim gibi alanları kapsamaktadır.