Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Kök

@ İstanbul Medipol Üniversitesi, UTF, Biyoistatistik ABD

Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Kök, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi almıştır. 2012 yılında Georg August Üniversitesi Göttingen’den doktora derecesini tamamlamıştır. 2012-2015 yılları arasında Köln Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2016 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırma Merkezi’nde (REMER) göreve başlamıştır. Araştırma alanları Biyostatistik ve Tıp Bilişimi, Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisidir.