Mehmet Şerif Aydın

@ İstanbul Medipol Üniversitesi REMER Müdürü

Dr. Mehmet Şerif AYDIN, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla Marmara Üniversitesi (2010) ve Selçuk Üniversitesi (2016) Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Histoloji ve Embriyoloji alanında aldı. O zamandan beri İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (SABİTA) bünyesindeki Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırma Merkezi’nde (REMER) İleri Görüntüleme Laboratuvarı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Birincil araştırma ilgi alanı, anne sütü kök hücrelerinin göçünü ve farklılaşmasını araştırmanın yanı sıra in vivo mikroskopi tekniklerini kullanarak nörodejenerasyon alanını araştırmak ve görüntüleme için doku temizleme tekniklerini uygulamaktır. 2022 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi REMER Müdürü olmuştur.