Muhammed İkbal Alp

@ İstanbul Medipol Üniversitesi SABİTA Müdür Yardımcısı

[email protected]

Muhammed İkbal, açlık-tokluk, uyku-uyanıklık ve termoregülasyon başta olmak üzere yaşamın devamlılığı için gerekli vejetatif fonksiyonların arkasındaki nöroendokrinolojik mekanizmaları araştırıyor.

90’lı yıllarda dijital sanatlar alanında uzmanlaşan Muhammed İkbal, 20 yılı aşkın süre kurumsal firmalar için konsept tasarım çözümleri üreten bir ajansın kurucu ortağı ve kreatif direktörü olarak çalıştı.

Bu sırada insan vücudunun ergonomik, dayanıklı ve estetik yapısına ilgi duyarak tıp okumaya karar verdi ve 2010 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Fizyoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam eden Muhammed İkbal, sinirbilim alanına yoğunlaştı ve Açlık Nörofizyolojisi konulu teziyle Deniz Atasoy danışmanlığında doktorasını tamamladı.

Doktora sonrası araştırmalarında hipotalamustaki nöral döngüler ve projeksiyonlarla ilişkili spesifik fonksiyonları incelemek amacıyla optogenetik ve kemogenetik gibi ileri nörofizyolojik teknolojilerin kullanıldığı Elektrofizyoloji ve Davranış Laboratuvarı Q-Lab’ı Medipol Üniversitesi SABİTA bünyesinde kurdu.

Laboratuvarında yaptığı çalışmalarla otonom fonksiyonları yürüten beyin bölgelerinin çalışma prensiplerini anlamaya çalışan Muhammed İkbal, diğer yandan farklı disiplinler arasındaki etkileşimleri artırarak geleceğe dair hipotezlerin üretildiği bir bilim toplumunun inşası için açık akademi faaliyetleri yürüten Future Science hareketinin kurucu liderliğini yapıyor.