Münteha Girgin

@ Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik / Kimya Mühendisliği

Münteha Girgin, Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) bölümünden 2020 yılında lisans, aynı üniversitenin Kimya Mühendisliği bölümünden ise 2023 yılında yüksek lisans derecesi almıştır. Yüksek lisans tezi olan “Investigation of Natural Origin and FDA Approved Molecules for Inhibition of Acetylcholinesterase Enzyme in the Treatment of Alzheimer’s Disease by In Silico and In Vitro Techniques” başlıklı çalışmasından 3 adet uluslararası hakemli dergi yayını bulunmaktadır. Tezi, Üsküdar Üniversitesi BAP ve TÜBİTAK 2210-C bursu ile desteklenmiş olup, bu çalışmadan 1 adet patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Şu anda, ilaç tasarımı, yeşil teknoloji ve sürdürülebilir enerji konularında multidisipliner bir yaklaşımla bağımsız araştırmacı olarak projelerde yer almaktadır.