Özlem Cemile Demirkesen

@ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.

Özlem Cemile Demirkesen, 2021 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda YÖK 100/2000 doktora bursiyeri kapsamında “Nörobilim ve İnsan Beyni” başlıklı tematik alanda doktora eğitimine devam etmektedir. 2024 yılında Radboud Üniversitesi Donders Center for Neuroscience biriminde araştırmacı olarak bulunmuştur. Lisans eğitimini ise 2015-2020 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında nörobilim, mitokondri, nörodejeneratif hastalıklarda enerji metabolizması, deneysel depresyon modelleri yer almaktadır.