Prof. Dr. Ender Erdoğan

@ Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Ender ERDOĞAN, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. Histoloji ve Embriyoloji doktorasından sonra 1998’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı öğretim üyeliğine halen Selçuk Üniversitesinde devam etmektedir. 2000 yılından bu yana sinir bilimi ve özellikle de invivo ve invitro sinir rejenerasyonu alanında çoğu multidisipliner çok sayıda araştırma ve projesi bulunmaktadır. Bu çalışmalarda hücresel-morfolojik analizlerde: immünhistokimyasal işaretlemeler, ileri mikroskopik görüntülemelere yer vermektedir. Bu alanda çok sayıda lisansüstü öğrencisi yetiştirmiştir. 2001’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 2014’de Selçuk Üniversitesi Sinirbilim Araştırma Merkezlerinin kuruluşlarında, bugün 13.sü gerçekleştirilen Hücresel ve Moleküler Sinirbilim günleri fikrinin doğmasında rol almış, Konya’da 2011’de yapılan II. Sinir Bilim Günleri başkanlığı ve 2015’deki 13. Sinirbilim Kongresi Sekreterliğini yürütmüştür. Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanlıkları yapmıştır. Halen Selçuk Üniversitesi Sinirbilim Araştırma Merkez Müdür Yardımcılığı ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.