Bildiri Gönderimi

Özet Bilgisi

Sözlü ve poster bildiriler hakem değerlendirmesinden geçerek kabul edilecektir.

Bildiri özetleri program sonrasında basılı ve dijital olarak yayınlanacaktır.

Bildiriler Hakkında

Bildiri gönderimi için son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2024

Bir katılım ücretiyle, en fazla iki adet poster sunulabilir.

Bilim kurulunun kabulü durumunda, bir katılım ücretiyle en fazla bir sözlü sunum ve bir poster sunumu yapabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar
-Özetler amaç, materyal, metod, sonuçlar ve tartışma kısımlarını içermeli ve ikiyüzelli kelimeyi geçmemelidir..
-Yazı matbu formdaki çizgiler içinde kalmalıdır.
-Yazı bilgisayar ile yazılmalıdır.
-Başlık küçük harfle yazılacaktır.
-Soyadı ve ismin baş harfleri büyük ve başlığın altında yer almalıdır.
-Yazarın ait olduğu kurum bir satır ara ile devam etmelidir.
-Bildirilerin başvuru sayfasına uygun formatta gönderilmesi önem taşımaktadır.
-Özetler bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Sözlü sunumlar için sunum dili Türkçedir.

Poster ve sözlü sunum özetlerinin (derginin yazım kuralları) ingilizce olarak gönderilmesi gerekmektedir. Sunum özetleri uluslararası hakemli dergi olan ‘Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress dergisinde (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcnos)’ da basılacaktır.

Poster Hakkında Bilgiler
-Özet formlarının sempozyum kitapçığında yer alabilmesi için bildiri formlarının eksiksiz doldurularak bir kopyasının diskette sempozyum bilimsel sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir (Online özet göndermeyenler için).

-Posterler 70 x 90 cm.boyutunda ve dikey asılmak üzere hazırlanmalıdır.
-Posterlerde; Başlık, yazarların isimleri ve kurumları belirtilmelidir.
-Özetler amaç, materyal, metod, sonuçlar ve tartışma kısımlarını içermeli ve ikiyüzelli kelimeyi geçmemelidir.
-Posterler sempozyum süresince asılı kalacaktır.
-Poster asmak için gerekli malzemeler, poster salonlarında mevcut olacaktır.
-Bildiri sahibinin e-mail adresi yazılmalı.

Örnek Bildiri Özeti için Tıklayınız…

Kaynak Yazımına Örnekler
Makale kaynak yazım Örneği:

Bird GS, DeHaven WI, Smyth JT, Putney JW Jr. (2008). Methods for studying store-operated calcium entry. Methods. 46:204-212.

Kitap Kaynak Yazım Örneği:

Nazıroğlu M. (2007). Molecular Mechanisms of Vitamin E on Intracellular Signalling Pathways in Brain. In: Goth L, editor. Reactive Oxygen Species and Diseases, Research Signpost Press: Kerala, India. pp 239-256

11. Hücresel Sinirbilim Günleri - 2024