Kurullar

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Gürkan Öztürk

İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoloji ABD, İstanbul

Prof. Dr. Bahar Güntekin

İstanbul Medipol Üniversitesi SABİTA, İstanbul

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu

İstanbul Medipol Üniversitesi SABİTA, İstanbul

Prof. Dr. Ender Erdoğan

Selçuk Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, Konya

Doç. Dr. Ramazan Üstün

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizyoloji ABD, Van

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbal Alp

İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoloji ABD, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şerif Aydın

İstanbul Medipol Üniversitesi SABİTA, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Yener Yazğan

Kastamonu Üniversitesi Biyofizik ABD, Kastamonu 

Dr. Ömer Burak Eriçek

Çamlıca Medipol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul

Uzm.Dr. Haluk Yeşilkaya

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Öğr. Gör.Süleyman Emre Kocacan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

İlknur Kurt

Arnavutköy Bilsem Bilim ve Sanat Merkezi, İstanbul

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU

Atatürk Üni. Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum.

Prof. Dr. Aydın HİM

Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu.

Prof. Dr. Bahar Güntekin

İstanbul Medipol Üniversitesi SABİTA, İstanbul

Prof. Dr. Ender ERDOĞAN

Selçuk Üni. Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Konya.

Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK

Medipol Üni. Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu

İstanbul Medipol Üniversitesi SABİTA, İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu

Süleyman Demirel Üniversitesi, Biyofizik ABD Isparta

Prof. Dr. Nureddin Cengiz

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, Balıkesir

Prof. Dr. Ramazan Bal

Gaziantep Üniversitesi Fizyoloji ABD, Gaziantep

Prof. Dr. Servet Kavak

Bakırçay Üniversitesi Biyofizik ABD, İzmir

Doç. Dr. Bilal Çiğ

Ahi Evran Üniversitesi Fizyoloji ABD, Kırşehir

Doç. Dr. İshak Suat Övey

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fizyoloji ABD, Antalya

Doç. Dr. Ömer Çelik

Süleyman Demirel Üniversitesi Biyofizik ABD, Isparta

Doç. Dr. Ramazan Üstün

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizyoloji ABD, Van

11. Hücresel Sinirbilim Günleri - 2024