sample

SABİTA Gezisi

10.00-13.00

 • Moleküler Teknikler
 • Hücre Kültürü ve Hücre Ayrıştırma
 • İleri Mikroskopi
 • Elektrofizyoloji ve Davranış
 • Sistem Biyolojisi

3 s

İleri Mikroskopi Kursu

14:00-18:00

Sinir Sisteminde Gelişmiş Mikroskobik Görüntüleme Teknikleri Atölyesi:
  • Konfokal mikroskobu ile nöronlarda kalsiyum aktivitesinin canlı görüntülenmesi aksotomi modeli
  Esra Nur YİĞİT | İstanbul Medipol Üniversitesi SABİTA
  • Sinir sistemi hücre kültür modelerinin korrelatif konfokal ve elektron mikroskopisi ile incelenmesi
 • Arife Ahsen KAPLAN | İstanbul Medipol Üniversitesi SABİTA
  • Lightsheet mikroskobu ile sinir sisteminin organ düzeyinde 3 boyutlu görüntülenmesi
  Mehmet Şerif AYDIN | İstanbul Medipol Üniversitesi SABİTA REMER Müdürü


NOT: Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.

4 s

Kayıt

1s

Açılış Oturumu

10.00-11:00

 • Prof. Dr. Bahar Güntekin | Medipol SABİTA Sinirbilim Araştırmaları Merkezi Müdürü
 
 • Prof. Dr. Bayram Yılmaz | Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği Başkanı, Yeditepe Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

1s

Kahve Molası

11.00-11.30

30 dk

Nöral Devreler Oturumu

11.30-13:00

Moderatör: Ramazan Bal | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fizyoloji Anabilim Dalı
 • 1. Konferans: Ventromedial Hipotalamusta Adaptif GABAerjik Mekanizmaların Metabolik Etkisinin Analizi
  Yasemin Önder | Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

 • 2. Konferans: Regulation of Stem Cell Activity In The Zebrafish Nervous System
  Stefan H. Fuss | Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi

 
 • 1. Sözlü Sunum:

 • 2. Sözlü Sunum:

1,5s

Öğle Yemeği

13:00-14:30

1,5s

Yeni Teknikler Oturumu

14.30-16:00

Moderatör: Nurettin Cengiz | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı
 • 1. Konferans: Sinir Sisteminin Lightsheet Miktroskop ile Görüntülenmesi
  Mehmet Şerif Aydın | İstanbul Medipol Üniversitesi SABİTA Sinirbilim Araştırmaları Merkezi Müdürü

 • 2. Konferans:

 
 • 1. Sözlü Sunum: A New Perspective for Morphometric Analysis in Neuroscience: QUINT Workflow
  Büşra Zencirci | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilimdalı Araştırma Görevlisi
 

 • 2. Sözlü Sunum: Bioinformatics analysis of the huntingtin protein-protein interactome: In silico discovery of hub proteins and prediction of putative functional modules
  Kıvanç Kök | İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslarası Tıp Fakütlesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi

1 s

Kahve Molası

16:00-16:30

1,5 s

Nörolojik Bozuklukların Temelleri Oturumu

16.30-18:00

Moderatör: Ahmet Hacımüftüoğlu
 • 1. Konferans: Nörolojik Hastalıklarda Kompleman Aracılı Mekanizmalar
  Erdem Tüzün | İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinir Bilimi Ana Bilim Dalı

 • 2. Konferans: Serebrovasküler Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nöroproteksiyon Yaklaşımları
  Müge Yemişci Özkan | Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler Ve Psikiyatri Enstitüsü, Nörolojik Ve Psikolojik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı

 • 1. Sözlü Sunum: Understanding the Relationship Between Depression and Mitochondrial Dysfunction
  Özlem Cemile Demirkesen | Gazi Ünivetsitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilimdalı Doktora Öğrencisi

 • 2. Sözlü Sunum: Detection of Autoantibodies to Oligodendrocyte Myelin Glycoprotein Antibody (OMGp) in Patients with Atypical Demyelination
  Ceyda Nur Altınışık | Department of Neuroscience, Koç University Research Center for Translational Medicine (KUTTAM), Istanbul-Turkey

1,5s

In vitro Çalışmalar Oturumu

10.00-11:00

Moderatör: Ramazan Üstün
 • 1. Konferans:
   

 • 2. Konferans:
   

 • 1. Sözlü Sunum: Detection of Autoantibodies to Oligodendrocyte Myelin Glycoprotein Antibody (OMGp) in Patients with Atypical Demyelination
  Ceyda Nur Altınışık | Department of Neuroscience, Koç University Research Center for Translational Medicine (KUTTAM), Istanbul-Turkey

 • 2. Sözlü Sunum: TRP kanallarının Azheimer ve Parkinson hastalıklarındaki rolü
  Elif Sude Karabay ve Gülseren Çelik | Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi

1 s

Kahve Molası

11:30-12:00

 

30 dk

In-Vivo Çalışmalar Oturumu

12.00-13:30

Moderatör: 
 • 1. Konferans: Beslenme Davranışlarının Hipotalamus Tarafından Düzenlenmesi
  Caner Çağlar | Bezmialem Üniversitesi BİLSAB

 • 2. Konferans: Alzheimer Hastalığında TRPM2 Katyon Kanal Uyarılması Apoptozis ve Oksidatif Strese Neden olur
  Mustafa Nazıroğlu | Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Isparta

 • 1. Sözlü Sunum: Effect Of Intermittent Fasting on Semaphorins in An In-Vivo Experimental Alzheimer Model
  Mustafa Birgül | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Histoloji Anabilimdalı Araştıma Görevlisi

 • 2. Sözlü Sunum: Deneysel Otoimmün Ensefalomiyelitte Serebrovasküler Reaktivite ve Kortikal Mikrodolaşımın Bozulması ve Nörodejenerasyon ile İlişkisi
  Mohammadreza Yousefi | Koç University Research Center for Translational Medicine (KUTTAM)

1,5 s

Öğle Yemeği

13:30-14:30

1 s

Translasyonel Yaklaşımlar Oturumu

12.00-13:30

Moderatör: Ömer Burak Eriçek
 • 1. Konferans: 
  İhsan Solaroğlu | Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı

 • 2. Konferans: Hareket Bozukluklarının Tedavisinde Mikroekeltrod Kayıt ve Stimülasyon Tekniği
  Ali Zırh | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 1. Sözlü Sunum: Exploring Competitive Inhibition and Synergistic Effects: Novel Natural Compounds Targeting Acetylcholinesterase for Alzheimer's Disease Treatment
  Münteha Girgin | Kimya Mühendisliği Bölümü, Üsküdar Üniversitesi

 • 2. Sözlü Sunum: The Role of Toxoplasma Gondii in Substance Abuse
  Selahattin Aydemir | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı

1,5 s

Kahve Molası

16:00-16:30

30dk

Sinirbilim Gündemi Oturumu

16:30-17:30

 • Sinirbilimdeki Güncel Gelişmeler ve Gelecek Perspektifi
  Gürkan Öztürk | Bolu Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dekanı
 

1s

11. Hücresel Sinirbilim Günleri - 2024