In-Vivo Çalışmalar Oturumu

12.00-13:30

Moderatör: 

 • 1. Konferans: Beslenme Davranışlarının Hipotalamus Tarafından Düzenlenmesi

  Caner Çağlar | Bezmialem Üniversitesi BİLSAB


 • 2. Konferans: Alzheimer Hastalığında TRPM2 Katyon Kanal Uyarılması Apoptozis ve Oksidatif Strese Neden olur

  Mustafa Nazıroğlu | Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Isparta


 • 1. Sözlü Sunum: Effect Of Intermittent Fasting on Semaphorins in An In-Vivo Experimental Alzheimer Model

  Mustafa Birgül | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Histoloji Anabilimdalı Araştıma Görevlisi


 • 2. Sözlü Sunum: Deneysel Otoimmün Ensefalomiyelitte Serebrovasküler Reaktivite ve Kortikal Mikrodolaşımın Bozulması ve Nörodejenerasyon ile İlişkisi

  Mohammadreza Yousefi | Koç University Research Center for Translational Medicine (KUTTAM)