Yeni Teknikler Oturumu

14.30-16:00

Moderatör: Nurettin Cengiz | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı

  • 1. Konferans: Sinir Sisteminin Lightsheet Miktroskop ile Görüntülenmesi

    Mehmet Şerif Aydın | İstanbul Medipol Üniversitesi SABİTA Sinirbilim Araştırmaları Merkezi Müdürü


  • 2. Konferans:


 

  • 1. Sözlü Sunum: A New Perspective for Morphometric Analysis in Neuroscience: QUINT Workflow

    Büşra Zencirci | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilimdalı Araştırma Görevlisi

 


  • 2. Sözlü Sunum: Bioinformatics analysis of the huntingtin protein-protein interactome: In silico discovery of hub proteins and prediction of putative functional modules

    Kıvanç Kök | İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslarası Tıp Fakütlesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi