Translasyonel Yaklaşımlar Oturumu

12.00-13:30

Moderatör: Ömer Burak Eriçek

 • 1. Konferans: 

  İhsan Solaroğlu |


 • 2. Konferans: Single Cell Recording

  Ali Zırh | Medipol


 • 1. Sözlü Sunum: Exploring competitive ınhibition and synergistic effects: novel natural compounds targeting acetylcholinesterase for alzheimer’s disease treatment

  Münteha Girgin | Kimya Mühendisliği Bölümü, Üsküdar Üniversitesi


 • 2. Sözlü Sunum: The Role of Toxoplasma Gondii in Substance Abuse

  Selahattin Aydemir | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı