Nörolojik Bozuklukların Temelleri Oturumu

16.30-18:00

Moderatör: Ahmet Hacımüftüoğlu

 • 1. Konferans: Nörolojik Hastalıklarda Kompleman Aracılı Mekanizmalar

  Erdem Tüzün | İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinir Bilimi Ana Bilim Dalı


 • 2. Konferans: Serebrovasküler Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nöroproteksiyon Yaklaşımları

  Müge Yemişci Özkan | Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler Ve Psikiyatri Enstitüsü, Nörolojik Ve Psikolojik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı


 • 1. Sözlü Sunum: Understanding the Relationship Between Depression and Mitochondrial Dysfunction

  Özlem Cemile Demirkesen | Gazi Ünivetsitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilimdalı Doktora Öğrencisi


 • 2. Sözlü Sunum: Detection of Autoantibodies to Oligodendrocyte Myelin Glycoprotein Antibody (OMGp) in Patients with Atypical Demyelination

  Ceyda Nur Altınışık | Department of Neuroscience, Koç University Research Center for Translational Medicine (KUTTAM), Istanbul-Turkey